DOTACE

Projekt

MÍCHACÍ ZAŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI APONTE S.R.O.
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_373/0027131
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zavedení výroby nového míchacího zařízení pro gumárenský průmysl, jehož protop vznikl na základě vlastního vývoje žadatele.
Pořízení nových technologií umožní sériovou výrobu nového produktu.